Regulamin konkursu na najlepszy artykuł

Regulamin konkursu na najlepszy artykuł
 
I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy artykuł dotyczący zagadnień z Twojego miasta lub powiatu.
 2. Organizatorem konkursu jest wydawca gazety internetowej naszregion24.pl, Arpass M. Grotkowski sp.k z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59a.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podane do wiadomości publicznej w serwisie www.naszregion24.pl
 5. W konkursie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie. W przypadku osób poniżej 18. roku życia, wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.

II. Zasady konkursu

 1. Nabór artykułów konkursowych prowadzony jest od każdego pierwszego dnia miesiąca do końca każdego miesiąca.
 2. Artykuł na konkurs, podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem należy przesłać na adres e-mail: redakcja@naszregion24.pl
 3. Maksymalna ilość znaków to 5 tysięcy, artykuł powinien zawierać jedno lub więcej zdjęć do wyboru.
 4. Każdy uczestnik może przesłać nieograniczona liczbę artykułów.
 5. Nadesłanie artykułu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
 6. Uczestnik konkursu składając swój artykuł: a) wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem; b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do artykułu i przenosi je w całości na organizatora konkursu; c) wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej organizatora na potrzeby związane z realizowanym konkursem; d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych do celów konkursu.
 7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowań artykułu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych na konkurs artykułów.
 9. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszony artykuł wyłącznie w czasie trwania konkursu.

III. Kryteria oceny

 1. Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć: a) zawartość merytoryczna nadesłanego materiału oraz jego przydatność; b) sposób przedstawienia zagadnienia, struktura opracowania, błędy formalne; c) oryginalność treści opracowania; d) popularność artykułu w serwisie – liczba odsłon.
 2. Komisja oceniająca składać się będzie z przedstawicieli redakcji serwisów - www.pionki24.pl, www.zwolen24.pl, www.kozienice24.pl, www.deblin24.eu, www.grojec24.eu, www.szydlowiec24.eu, www.bialobrzegi24.eu, www.lipsko24.pl, www.naszregion24.pl

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Spośród nadesłanych artykułów Komisja Oceniająca wyłoni zwycięzcę i przyzna nagrodę miesiąca. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia większej liczby zwycięzców.
 2. Kontakt ze zwycięzcą konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresów mailowych bądź podanego numeru telefonu.
 3. Nagrodą główną w konkursie jest 100 zł oraz emisja artykułu na TOP serwisu przez 3 dni.
 4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Chyba, że organizator wyrazi na to zgodę.

V. Ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie serwisu www.naszregion24.pl do każdego 10-ego dnia następnego miesiąca.
 2. Warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie organizatorowi konkursu numeru konta bankowego, na które zostanie przekazana kwota wygranej. Wygrana zostanie przekazana do 20 dnia następnego miesiąca.
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub braku jego danych, nagroda przepadnie.

VI. Postanowienie ogólne

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres organizatora konkursu redakcja@naszregion24.pl
 2. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało wykluczenie z konkursu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez organizatora wyłącznie do celów wykorzystania ich obowiązków związanych z konkursem.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ogłoszenia drobne

Siatka na ogrodzenie kortu tenisowego
Siatka na ogrodzenie kortu tenisowego wykonana z polipropylenu PP pozwoli na zatrzymanie wszystkich pędzących z dużymi prędkoś...
Lokalizacja: polska
Szczegóły ogłoszenia
ORIFLAME- Zostań Konsultantką lub/i buduj grupę!
Odkryj fascynujący świat Oriflame! Dołącz do nas i zostań członkiem Klubu Oriflame! Kupuj kosmetyki dla siebie w cenach hurtow...
Lokalizacja: polska
Szczegóły ogłoszenia
kupię mercedesa Sprintera 208 210 212 213 216 308 310 311 312 313 316 408 410 412 413 416 kupię Mercedes Kaczkę 207 208 209 210
kupię mercedesa Sprintera 208 210 212 213 216 308 310 311 312 313 316 408 410 412 413 416 kupię Mercedes Kaczkę 207 208 209 210 ...
Cena: 10
Lokalizacja: Kutno
Szczegóły ogłoszenia
facebook

 

Płatności online zapewnia: